Kategorie

Producenci

Nowe produkty

Najczęściej kupowane

Dostawcy

Dzień dobry Państwu
Jeżeli tutaj trafiliście, to niezawodny znak, że cenicie sobie swoją prywatność. Doskonale to
rozumiemy, my zespół Pradlo dlatego przygotowaliśmy dla Was ten dokument, w którym
znajdziecie zasady przetwarzania danych osobowych (Waszych) oraz wykorzystywania plików
cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.pradlo.pl  
Formalna informacja, że administratorem strony Pradlo jest FHU ZMT Maria Trześniowska, ul.
Cicha 43,  23-400 Biłgoraj, NIP: 918-125-31-39
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możecie 
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres sklep@pradlo.pl
 
Skrócona wersja – najważniejsze informacje polityki prywatności
Dbamy o Waszą prywatność, ale również o czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Was skróconą
wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując
się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując
się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje
dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom
trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym
podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat
Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na
stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie
reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z
wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google
AdWords.
 Podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski - zamieszczają informacje w formie plików
cookies(tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym
(np.komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z
którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań
reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani
partnerzy.
 Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików
cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense.
 Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie
nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści
w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych
funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów
społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN,
Tumbir, Pinteres.

 Wykorzystujemy pliki cookies na własne cele służące do prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Was wystarczające, poniżej znajdziecie dalej idące
szczegóły.
 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych jest FHU ZMT Maria Trześniowskai, ul. Cicha 43, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-125-31-
39
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie
w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów
przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 prawo dostępu do danych osobowych,
 prawo do sprostowania danych osobowych,
 prawo do usunięcia danych osobowych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraził.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21
RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za
potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji
przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji
uprawnienia.
Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz,
że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie
dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz
wiadomość na adres sklep@pradlo.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię
informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany
powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z
należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
firma hostingowa nazwa.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

1. firma hostingowa nazwa.pl – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym
przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
2. firma Syriusz sp zo.o. właściciel  – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w
którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,
3. Biuro rachunkowe – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z
przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,
4. firma hostingowa nazwa.pl – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z
możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych
osobowych.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych
przez przepisy prawa.
 

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz
zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.
W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i
nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie
dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji,
składając zamówienie będziesz musiał te dane wprowadzić ręcznie.
Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu
utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie
użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne
podstawianie danych do formularza zamówienia.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest
realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6
ust. 1 lit. b RODO.
Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu Shop i
przechowywane na serwerze zapewnianym przez firma hostingowa nazwa.pl.
Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto
użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o
złożonych zamówieniach.
W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach
konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej
chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych
zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.
W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.
imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w
naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i
statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach
systemu Shop i przechowywane na serwerze zapewnianym przez firma hostingowa nazwa.pl.
Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii
zamówień danego konta.
Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem
systemu Syriusz. Faktura przekazywane są do biura rachunkowego UE Ekspert 23-400 Biłgoraj
ul. M Konopnickiej 11. Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w
celach archiwalnych i statystycznych.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto,

po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.
Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez
okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po
realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać
się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych
zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych,
jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o
którym mowa w art. 20 RODO.
Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail
za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Jeżeli chcesz dodatkowo otrzymywać SMS
z informacjami promocyjnymi i rabatami. Uzupełni dodatkowo po zapisie do newslettera swoje
dane o numer telefonu.
Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci
newslettera oraz wiadomości SMS, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art.
6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Nazwa.pl i przechowywane na ich
serwerze.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej
zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również
zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do
przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to
przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od
umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
numer rachunku bankowego.
Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być
ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy
nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w
celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym
również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz
nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz
zawrzeć również inne dane osobowe.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami
kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w
postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić,
kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji,
jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia,
chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona
przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies,
by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system
teleinformatyczny.
Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki
specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto,
zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć
pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w
korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania
strony.
Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba
osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej
do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane podstrony etc. Korzystamy w tym
zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.
Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak:
Facebook Pixel - by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików
cookies firmy Facebook.
Google AdWords - wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC
dotyczących usługi Google AdWords oraz narzędzi remarketingowych Google.
Google AdSense - należymy do tej sieci reklamowej i wiąże się to z wykorzystywaniem plików
cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense.
Podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski
Pozostałe firmy o podobnych charakterze zbierające pliki cookies do celów marketingowych to:
 
Domodi sp. z o.o. - ul. Jaworska 13; 53-612 Wrocław
Podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski - ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
 
Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych,
takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu
społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies
administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter,
Google+,Tumbir, Pinteres.
Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania,
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.   
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i
systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami